Langganan Market Data
021-717-909-70 | cs@bareksa.com
Prospera Asset Management, PT
Alamat
Gedung TCC Batavia Tower One Lt. 9 Suite 6&7 Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Phone: +62 21 29529408
Fax: +62 21 29529477

AUM (Agt 2020)
IDR 1.489.255.615.798,00

Status Pemilikan
Nasional

PRODUK REKSA DANA
Reksa Dana NAB Return 1 Bulan Barometer
Prospera Balance 3.280,58 -5,13
2.08864
Beli
Prospera Balance Return Optimiser 795,01 -4,09
2
Beli
Prospera Bijak 657,37 -5,92
2.03313
Beli
Prospera BUMN Growth Fund 888,30 -6,33
1.48219
Beli
Prospera Dana Berkembang 373,93 -4,32
1
Beli
Prospera Dana Lancar 1.299,21 0,92
1.59966
Beli
Prospera Obligasi 3.999,35 -0,42
2.29907
Beli
Prospera Obligasi Plus 3.964,19 -0,08
2.1467
Beli
Prospera Proteksi I 952,34 -3,17
Not Rated
Beli
Prospera Proteksi II 341,47 -65,50
Not Rated
Beli
Prospera Proteksi III 1.014,38 0,52
Not Rated
Beli
Prospera Proteksi VI 1.096,32 0,60
Not Rated
Beli
Prospera Proteksi VII 1.055,79 -0,05
Not Rated
Beli
Prospera Saham SMC 1.073,07 -5,21
2.23256
Beli
Prospera Syariah Saham 281,71 -2,13
2
Beli
Prospera Value Fund 1.164,84 -1,78
2.5
Beli
Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi IV 1.000,71 -1,56
Not Rated
Beli
Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi V 1.089,57 0,52
Not Rated
Beli
TOKOH KUNCI
Dewan Komisaris
  • Agustinus Sarwanto
  • Sr. Rita Thomas, Cb
Dewan Direksi
  • Yosep Chandra
  • Christina Elvisari
  • Elisabeth Dwika Sari